Texty pre svadobné oznámenia

1.
S radosťou všetkým oznamujeme,
že dňa 11. augusta 2019 o 14:30 hod.
by sme radi za vašej prítomnosti
vstúpili do stavu manželského
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
2.
Slovko "áno" vyslovíme,
prstienky si vymeníme
a všetko bozkom spečatíme
dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
3.
Peter a Alexandra
oznamujú deň svojej svadby
dňa 8. októbra 2019 o 14:00 hodine
v rímskokatolíckom kostole v Dubnici nad Váhom.
Všetkým, ktorí na nás budú v tú chvíľu myslieť,
popredu ďakujeme.
4.
Sobota 11. augusta 2019 je len všedný deň,
ktorý však splní náš spoločný sen.
O 15-tej hodine držte chvíľu päste a prajte nám dvom
aspoň kúsok šťastia na spoločnej ceste.
Naše “áno” zaznie v evanjelickom kostole
v Dubnici nad Váhom.
5.
Dovoľujú si Vám oznámiť,
že dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
uzavrú manželstvo na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
6.
Máme sa radi a tak sa berieme.
Dňa 11. augusta 2019 o 16:00 hod.
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
7.
Naše dve srdcia v jedno spojíme,
len jedno má pre nás ďalej biť.
Z dvoch ciest si jednu zvolíme,
ktorá sa nesmie nikdy rozdvojiť.
Takto spoločne učiníme
dňa 17. septembra 2019 o 14:00 hod.
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
8.
Nech si kto chce, čo chce hovorí,
existuje láska preveliká,
a pretože nás dvoch stretla,
nepáči sa nám už sloboda
a preto je 12. máj 2019 o 14:00 hod.
náš deň svadobný a chceme si povedať
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
"ANO" a byť šťastní...
9.
Od 11. augusta 2019 už spolu nechodíme....
... 11. augusta 2019 sa totiž berieme
o 16:00 hod. na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
10.
Peter a Alexandra sa podpíšu spoločným menom
dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
11.
Máme pre Vás prekvapenie, bude veľká sláva,
Peter sa v decembri žení a Sandra vydáva.
Dňa 11. augusta 2019 o 16. hodine
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom.
12.
S úctou Vám oznamujeme,
že dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
uzavrieme manželstvo v rím.-kat. kostole
v Dubnici nad Váhom.
13.
Peter a Alexandra
si dovoľujú oznámiť,
že na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom
dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
bude nášmu rozhodnutiu
uzavrieť manželstvo požehnané.
14.
Svojim blízkym a známym
tajomstvo prezradíme,
že stav slobodný
dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom
za manželský vymeníme.
15.
V rozprávke, keď zazvoní zvonec,
princ si vezme princeznú a rozprávky je koniec....
Tá naša rozprávka 11. augusta 2019 o 14:00 hod.
v rím-kat. kostole v Dubnici nad Váhom
iba začne!
16.
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom cestu lásky
spečatiť 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
17.
Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť,
splniť si krásny sen, to všetko sa začne v tento deň:
11. augusta 2019 o 16. hodine v rímskokatolíckom
kostole v Dubnici nad Váhom.
18.
Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda,
že 11. augusta 2019 o 16. hodine
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
bude naša svadba.
19.
Oznamujú, že 11. augusta 2019 o 16:00 hod.
sa končí ich spoločné "Ja"
a začína spoločné "My"
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
20.
Vám s radosťou oznamujú,
že prijmú sviatosť manželstva
dňa 17. 12. 2019 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
21.
Peter a Alexandra oznamujú,
že neposlúchli rady starších
a dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom
stratia svoju slobodu
a výhody z nej plynúce.
22.
Peter a Alexandra sa po krátkej známosti
odhodlali urobiť posledný krok.
Budú radi, ak ich prídete podporiť, aby to nepokazili.
Nenechajte si tú zábavu ujsť a o hlade a smäde neostanete.
Poznačte si do svojho diára:
24. september 2019 o 16:00 hod.
Mestský úrad v Dubnici nad Váhom.
23.
Aj cez dohovory a rady starších
sa rozhodli dňa 3. 9. 2019 o 15. hodine
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
vymeniť výhody stavu slobodného
za radosti života manželského.
24.
Chceme všetkým na vedomie dať,
že sa z lásky budeme brať,
dňa 11. augusta 2019 o 15:30 hod.
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
25.
Peter a Alexandra s láskou oznamujú,
že dňa 11. augusta 2019 si vyslúžia sviatosť manželstva
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom o 15-tej hodine.
26.
Peter a Alexandra s radosťou oznamujú,
že dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
príjmu sviatosť manželstva v rímsko-katolíckom
kostole v Dubnici nad Váhom.
27.
Rozkývaj zvony nad nami,
povedz všetkým, čo nemôžu spať,
že my dvaja Peter a Alexandra
sa budeme dňa 10.09.2019 o 13. hodine
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom brať.
28.
Peter a Alexandra
oznamujú všetkým svojím priateľom a známym,
že nám budú znieť svadobné zvony
dňa 11. augusta 2019 o 13-tej hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
29.
Vám s radosťou oznamujú,
že dňa 11. augusta 2019 o 15:30 hodine
uzatvoria manželstvo
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
30.
Dovoľujeme si Vám oznámiť,
že dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
uzavrieme manželstvo v obradnej sieni
Mestského úradu
v Dubnici nad Váhom.
31.
Spolu sme si povedali: “už je správny čas!”
No a tak sme neváhali, ideme sa vziať.
Keď 22.10.2019 o 15-tej hodine odbijú zvony
v rím.-kat. kostole v Dubnici nad Váhom,
príde naša chvíľa.
Úsmev a smiech bude striedať dojatie,
keď si “áno” povedia
Peter a Alexandra
32.
Peter a Alexandra
… a bude najlepšie,
keď všetkým povieme,
… a čo? no, že sa zoberieme
… a kedy?
dňa 11. augusta 2019 o 16. hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
33.
Peter a Alexandra
oznamujú,
že dňa 22.10.2019 o 14. hodine
si sľúbia lásku, úctu a vernosť
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
34.
Peter a Alexandra
oznamujú, že im končí vznešené „Ja“
a začína prosté, ale o to krajšie „My“.
dňa 11. augusta 2019 o 15:30 hodine,
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
35.
Peter a Alexandra
Majú česť vám oznámiť,
že dňa 8.8.2019 o 14. hodine
vstúpili do stavu manželského.
36.
Slobodu z rúk púšťame, za manželstvo volíme....
dňa 22. 10. 2019 o 15:00 hodine
v obradnej sieni Mestského úradu
v Dubnici nad Váhom.
37.
Peter a Alexandra oznamujú celému svetu
jednu krásnu krátku vetu:
“Budeme sa brať.”
Dňa 11. augusta 2019 o 16:30 hod.
v Dóme sv. Martina
v Dubnici nad Váhom.
38.
Svoje áno vyslovíme,
prstienky si na znak lásky vymeníme
a bozkom svoj sľub spečatíme
dňa 11. augusta 2019 o 15:30 hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
39.
Peter a Alexandra
oznamujú,
že spoja svoje životné cesty v cestu jedinú,
dňa 22.10.2019 o 16. hodine,
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
40.
Peter a Alexandra
oznamujú, že spoločným menom
ich život sa spojí
dňa 22. októbra 2019 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
41.
S radosťou v srdci Vám oznamujeme,
že našu lásku pred Bohom spečatiť chceme.
Sobáš 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
sa začína v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
42.
Na vedomie všetkým sa dáva,
že sa Sandra za Petra vydáva
dňa 11. augusta 2019 o 16. hodine
vo farskom kostole
v Dubnici nad Váhom.
43.
V najkrajšej chvíli nášho života Vám oznamujeme,
že dňa 11. augusta 2019 o 15:30 hod.
uzavrieme manželstvo
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
44.
Peter a Alexandra si dovoľujú oznámiť,
že budú zosobášení
dňa 11. augusta 2019 o 14. hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
45.
11. augusta 2019 o 15. hodine
držte chvíľu päste a
prajte nám šťastie na spoločnej ceste
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
46.
S radosťou Vám oznamujeme,
že dňa 20. augusta 2019 o 14:00 hod.
uzavrieme manželstvo v rímskokatolíckom
kostole v Dubnici nad Váhom.
Vaša prítomnosť nás poteší.
47.
Peter a Alexandra oznamujú,
že nepočúvali rady skúsených
a 11. augusta 2019 o 15:30 hod.
vymenia ružovú slobodu
za zlaté putá manželstva
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
48.
Peter a Alexandra
oznamujú svoj úmysel
vstúpiť do stavu manželského.
Toto rozhodnutie bude potvrdené
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom,
dňa 11. augusta 2019 o 16:00 hodine.
49.
Peter a Alexandra
oznamujú svoj sobáš,
ktorý sa koná dňa
13. augusta 2019 o 14:30 hod.
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
50.
Oznamujeme Vám, že nedajúc na rady skúsenejších
prídeme dňa 13. augusta 2019 o 16:00 hod.
do rímsko-katolíckeho kostola
v Dubnici nad Váhom a odhodlaní
ku všetkému povieme
si pravdepodobne Áno.
51.
S radosťou Vám prezrádzame tajomstvo,
že dňa 20. augusta 2019 o 15:30 hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom
uzavrieme manželstvo.
52.
Niečo sa šuškalo, teraz je to pravda,
že dňa 11. augusta 2019 o 12:00 hod.
bude svadba naša
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
53.
Vedieť všetko napred
dobré nie je, preto prepáčte
nám toto prekvapenie,
že sa dňa 17. marca 2019 o 14:00 hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom
budeme brať.
54.
Vedieť všetko vopred
vždy dobré nie je,
preto prepáčte toto prekvapenie,
že dňa 25. júla 2019 o 15. hodine
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom
budeme sa brať.
55.
Prstienky a pusu si vymeníme
dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
56.
Peter a Alexandra
oznamujú, že si prstienky zlaté
a prvý bozk manželský vymania
dňa 5. januára 2013 o 14-tej hodine.
57.
Peter a Alexandra
oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
58.
S radosťou oznamujeme,
že našu lásku manželstvom spečatiť chceme
dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
59.
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom našu lásku spečatiť.
Dňa 11. augusta 2019 o 15:30 hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
60.
Peter a Alexandra
si dovoľujú oznámiť všetkým svojím príbuzným,
priateľom a dobrým známym,
že boli zosobášení
dňa 18. februára. 2019 o 15:00 hod.
61.
Príbuzným a priateľom teraz prezradíme,
že dňa 11. augusta 2019 našu lásku spečatíme
o 15-tej hodine v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
A keď chcete vidieť naše šťastné tváre,
radi Vás tam všetkých i my uvítame.
62.
Peter a Alexandra
oznamujú všetkým svojím priateľom,
že dňa 10. 11. 2019 o 15:00 hod.
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
podpíšu zmluvu o neútočení
a vzájomnej všestrannej pomoci.
63.
Oznamujeme celému svetu jednu krásnu vetu.
Budeme sa brať!
Dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
64.
Všetkým, ktorých máme radi oznamujeme,
že 19. máj 2019 bude našim dňom svadobným.
Stretneme sa na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom
o 15-tej hodine.
65.
Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,
preto dňa 11. augusta 2019 o 16. hodine
chceme svoju lásku bozkom spečatiť
a spoločným menom sa podpísať
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
66.
Slobodu sme už vyskúšali,
manželstvo ešte nepoznáme,
manželstvo uzavrieť hodláme.
dňa 19. 05. 2019 o 13. hodine,
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
67.
V najkrajšej chvíli života
dovoľujú si Vám oznámiť, že uzavrú
manželstvo a podpíšu sa spoločným
menom na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
68.
Peter a Alexandra
S radosťou Vám oznamujú,
že spoja svoje ruky
dňa 26. mája 2019 o 16:00 hodine
na Trenčianskom hrade.
69.
Peter a Alexandra
oznamujú, že stanú manželmi
na svadobnom koberci,
dňa 12. mája 2019 o 14:00 hodine,
v Obradnej sieni
v Dubnici nad Váhom.
70.
V najkrajšej chvíli svojho života
oznamujeme všetkým svojim známym,
že dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hodine
v Dóme sv. Martina v Dubnici nad Váhom
sa prvýkrát podpíšeme
spoločným menom.
71.
Ježkove oči, oni sa berú?
Už je to tak
Alexandra Brázdová a Peter Gabriš
sa konečne rozhýbali.
Vyvaľujte tiež svoje oči v sobotu
17. novembra 2019
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom o 15. hodine.
72.
Peter!

Počkaj ma dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hod.
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
Tá v bielych šatách budem ja.

Sandra
73.
Spoločnosť Valient si Vám dovoľuje oznámiť,
že po ukončení implementačnej a testovacej fázy
a po splnení podmienok stanovených v § 1
a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine,
bude na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia
Valientov dňa 11. augusta 2019 o 17:30 hod.
na Mestskom úrade v Nitre,
nasadený do prevádzky nový perspektívny projekt
“Manželstvo”.
Budeme radi, ak tento projekt prídete
podporiť osobnou účasťou.
74.
Čujte, čujte správu vrelú,
chcem si vziať svoju milú.
Aj ja Vám chcem povedať niečo krásneho,
chcem si vziať svojho milého.
Chceme spolu byť neustále
a kráčať životom spolu stále.
Preto, keď budú spievať vtáci piesne kdesi,
slovko "ANO" povieme si
dňa 11. augusta 2019 o 16:00 hod.
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
75.
My dvaja, ktorí vieme,
že patríme k sebe,
oznamujeme rodine a známym,
že dňa 11. augusta 2019 o 13:00 hod.
sme uzavreli manželstvo
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
76.
Aj keď život nie je vždy ako kúsok raja,
rozhodli sme sa kráčať životom my dvaja,
a preto rodine, priateľom a známym oznamujeme,
že dňa 12. apríla 2019 o 15. hodine
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom
sa zosobášime.
77.
Peter a Alexandra
oznamujú, že stanú manželmi
na svadobnom koberci,
dňa 12. mája 2019 o 14:00 hodine,
v Obradnej sieni
v Dubnici nad Váhom.
78.
V najkrajšej chvíli svojho života
oznamujeme všetkým svojim známym,
že dňa 11. augusta 2019 o 15:00 hodine
v Dóme sv. Martina v Dubnici nad Váhom
sa prvýkrát podpíšeme
spoločným menom.
79.
Rozum sme nechali v kúte stáť,
srdcom sme sa rozhodli,
že sa ideme vziať
dňa 3. augusta 2019 o 15:00 hod.
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
Požehnaj nás Bože a daj toľko sily,
aby sme slová prísahy vždy verne plnili...
80.
Keď všetky svetlá v kostole
pre nás sa budú trblietať,
pred oltárom budeme
si lásku a vernosť prisahať.
Požehnaj nás Bože a daj toľko sily,
aby sme slová prísahy vždy verne plnili.
Dňa 11. augusta 2019 o 14. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Dubnici nad Váhom.
81.
Vďační Bohu za dar lásky
Vám s veľkou radosťou oznamujeme,
že dňa 17. februára 2019
o 15. tej hodine
prijmeme sviatosť manželstva
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
82.
Že ľúbime sa, každý verí,
no chceme to aj na papieri.
Spečatiť navždy lásku našu,
tak držte palce ku sobášu.
Dňa 18. septembra 2019 o 15. hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
83.
Peter a Alexandra
si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom
vykročia dňa 20. augusta 2019 o 14. hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom.
84.
Na vedomie dáme,
že sa radi máme.
21. decembra 2019 o 14:00 hod.
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom
spoločný život začíname.
85.
Ja, Sandra ... si beriem za manžela Peťa ...
Ja, Peťo ... si beriem za manželku Sandru ...
Svadobný obrad sa bude konať
dňa 13. decembra 2019 o 14:30 h
na Obecnom úrade v Dubnici nad Váhom.
86.
Spoja svoje životné cesty
v cestu spoločnú
dňa 12. septembra 2019 o 12:00 hod.
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
87.
Radi by sa podelili o svoju radosť a šťastie
dňa 12. januára 2019 o 16:00 h.
v rímskokatolíckom kostole,
keď si povedia "Áno".
88.
Láska nám srdcia zviazala,
láska nás dňa 1. júna 2019 o 14:30 hodine
na Mestskom úrade v Dubnici n/V spojí.
V láske a vernosti budeme navždy svoji.
89.
… a bude najlepšie, keď to všetkým povieme.
… a čo?
No, že sa zoberieme
… a kedy?
Dňa 11. augusta 2019 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
90.
Našli sme sa, zoznámili,
zamilovali, a teraz Vám
s radosťou oznamujeme,
že svoju lásku
dňa 17. júla 2019 o 15:00 hodine
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
premeníme v manželstvo.
91.
Oznamujú, že voľnosť svoju
za manželské puto vymenia
dňa 12. apríla 2019 o 14:00 hodine
na Obecnom úrade
v Dubnici nad Váhom.
92.
Oznamujú, že nechcú žiť bez seba,
stanú sa z nich manželia
dňa 11. mája 2019 o 14:30 hodine
na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom
Vyhnite sa týmto chybám na svadobných oznámeniach: www.izlato.sk
Posledná aktualizácia: 7.4.2019
Vrátiť späť hore