Texty promočné oznámenia

1.
S radosťou Vám oznamujem,
že po úspešnom ukončení štúdia
cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
budem dňa 25. júna 2019 o 12:00 hodine
v slávnostnej aule Beliana,
slávnostne promovaný
a bude mi udelený titul
2.
Dovoľujem si Vám oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia na
Dubnickom technologickom inštitúte
v Dubnici nad Váhom,
budem dňa 26. júna 2019 o 16:00 hod.
v aule DTI slávnostne promovaný
a bude mi udelený titul
3.
S radosťou si Vám
dovoľujem oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia
mi bude dňa
22. júna 2019 o 10:30 hodine
v Žiline udelený titul
4.
S radosťou si Vám
dovoľuje oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia
jej bude dňa
28. júna 2019 o 10:30 hodine
v Žiline udelený titul
5.
si Vám dovoľuje oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia
na Katedre verejnej správy
na Vysokej škole ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave,
bude dňa 24. júna 2019 o 15:00 hodine
v aule Všemvs slávnostne promovaná
a bude jej udelený titul
6.
Nastražte uši, čujte všetci, čo sa bude diať.
Jano z vedľajšieho vchodu ide v júni promovať.
Po silnom odriekaní, večnom nariekaní
a bojoch životných, ukončil štúdium
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie
a púšťa sa do osláv závratných.
Príďte ho všetci naposledy podporiť
ako sa mu diplom do rúk statočne
vie zaboriť dňa 12. júna 2019 o 12:00 hod.
v aule Beliana v Banskej Bystrici.
7.
S radosťou a vďačnosťou Pánu Bohu
si Vám dovoľuje oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia
bude dňa 23. júna 2019 o 12:30 hodine
v aule školy slávnostne promovaný
a bude mu udelený titul
8.
S radosťou a vďačnosťou Pánu Bohu
si Vám dovoľujem oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia
budem dňa 23. júna 2019 o 12:30 hodine
v aule školy slávnostne promovaný
a bude mi udelený titul
9.
Vám s radosťou oznamuje,
že po úspešnom ukončení štúdia
bude dňa 21. júna 2019 o 11:00 hodine
slávnostne promovaný v Aule Pazmáneum
a bude mu udelený titul
10.
Vám s radosťou oznamujem,
že po úspešnom ukončení štúdia
budem dňa 21. júna 2019 o 11:00 hodine
slávnostne promovaný v Aule Pazmáneum
a bude mi udelený titul
11.
Toto je deň, pre ktorý som pracoval.
Učili ste ma, radili ste mi,
povzbudzovali ste ma, verili ste v mňa.
Musím Vám vyjadriť veľkú vďačnosť.
Som potešený Vám oznámiť moje promócie
Vysokej školy manažmentu,
dňa 20. júna 2019 v Istropolise.
12.
S radosťou si Vám dovoľujem oznámiť,
že po úspešnom ukončení štúdia
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie,
mi bude dňa 27. júna 2019
o 10:30 hodine v Bratislave
udelený titul
Posledná aktualizácia: 7.4.2019
Vrátiť späť hore