Texty pre pozvánky na krst a prvé sväté prijímanie

1.
Zuzka Gabrišová

Vás v mene svojich rodičov
srdečne pozývam na svoj krst
dňa 13. decembra 2019 o 16. hodine
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.

2.
Zuzka Gabrišová

V mene svojich rodičov
Vás srdečne pozývam na svoj krst
dňa 13. decembra 2019 o 16. hodine
v rímsko-katolíckom kostole
v Dubnici nad Váhom.
3.
Príbuzným a priateľom teraz prezradíme,
že dňa 13. decembra 2019 o 16:00 hod.
nášho syna Tomáška pokrstíme.
A keď chcete vidieť naše šťastné tváre,
radi Vás v našom kostole v meste všetkých uvítame.
Túto jedinečnú udalosť následne u nás oslávime,
kam Vás na slávnostný obed o 13-tej hodine pozývame.
Šťastní rodičia Peter a Alexandra
4.
Prichádza dôležitý deň v mojom živote...
V rímskokatolíckom kostole sv. Tomáša v Púchove,
dňa 13. decembra 2019 o 15:00 hod.
prijmem sviatosť krstu
a stanem sa Božím dieťaťom.
... budem rád, keď tento deň
strávite so mnou.

5.
Srdečne Vás pozývame na krst,
ktorý sa uskutoční
11. apríla 2019 o 16:30 hod.
v barokovom kostole sv. Jakuba
v Dubnici nad Váhom.

6.
Vás srdečne pozývam na slávnosť
1. svätého prijímania
dňa 13. decembra 2019 o 11:00 hod.
v rímskokatolíckom kostole
v Púchove.
7.
Narodil som sa mamine Alexandre
a tatinovi Petrovi 17. apríla 2019.
Sviatosť krstu prijmem v nedeľu
19. mája 2012 o 14:30 hod.
v rímsko-katolíckom kostole
svätého Andreja v Bolešove.

8.
Pokrstiť sa idem dať,
týmto Vás chcem všetkých pozvať,
na rodinné posedenie pri sviatočnom obede
u mňa doma, ktoré sa uskutoční
12. marca 2019 o 14:00 hodine.

Poteší ma, keď budeme
všetci v dobrej nálade.

Posledná aktualizácia: 7.4.2019
Vrátiť späť hore