Motto pre svadobné oznámenia a pozvánky na oslavu

1.
...rozhodli sme sa kráčať spolu,
nie z priateľstva, ale z lásky,
nie na chvíľu, ale navždy...
2.
Láska je krásna, plná citu a nežnosti
a predsa má plno ťažkostí,
je skúškou života a vernosti.
3.
Si ohníkom v mojom srdci čistým,
si láska, na ktorú každú chvíľu myslím,
si svetielko v mojej duši jasné
a cítiť ho v sebe je tak krásne.
4.
Krásne je milovať,
krásne je byť,
ale najkrajšie je,
keď s Tebou môžem žiť.
5.
Ďakujem Bohu za ten krásny dar,
že sa mi ďalších narodenín dožiť dal.
6.
Ďakovať Bohu za ten dar,
že sa mi krásnych narodenín dožiť dal.
7.
Beriem si lásku z lásky,
len Teba milujem,
nevezmem nikdy späť,
čo Ti dnes sľubujem.
8.
Beriem si lásku z lásky,
len Teba, zlatko, milujem
nevezmem nikdy späť,
čo Ti dnes sľubujem.
9.
Láska neznamená hľadieť na seba,
ale pozerať tým istým smerom.
10.
Veľkým priateľstvom začala naša láska,
veľkou láskou končí naše priateľstvo.
11.
Láska je nebo, láska je sen,
láska je človek, ktorého chcem.
Láska je neha, po ktorej tužím,
láska je človek, ktorého ľúbim.
12.
Život je ťažký, život je boj,
preto chcem ho vybojovať, stoj čo stoj,
s tým, koho si moje srdce zvolí,
s tým, kto mi vzdať sa nedovolí.
13.
Všetko, čo milujeme, sa stáva zázrakom.
14.
Hľadali sme šťastie a našli sme seba.
15.
Spoločná cesta životom,
to bola naša túžba,
dnes splnila sa konečne,
nech šťastná je a dlhá.
16.
V živote ma naučili veľa vecí napr.,
že 1 hodina má 60 minút, 1 minúta má 60 sekúnd,
ale nikto mi ešte nepovedal,
že 1 sekunda bez Teba je večnosť.
17.
Až začuješ tlkot zvonov znieť,
potom dve srdcia v jedno sa spoja,
Ty budeš slzy v očiach mať,
a budeme navždy svoji.
18.
Život predsa nie je nič iného,
než reťaz hlúpych nápadov.
A ako je niekedy krásne
ich uskutočniť ...
19.
Aj veľká láska žije len z drobností skutočnej lásky.
20.
Milovať znamená pozerať sa jedným smerom.
21.
Dávam Ti lásku z lásky,
len Teba milujem,
nikdy nevezmem späť,
čo Ti dnes sľúbim.
22.
Už sa na nás nehnevajte,
že ste pri tom neboli,
keď sme sa my
s mojou milou ženili.
23.
Si to, čo si
a tak Ťa aj milujem.
24.
Rozprávka končí,
život začína...
25.
Boh stvoril lásku,
pretože vedel, že sa stretneme.
Je krásne žiť a životu sa smiať,
je krásne žiť a niekoho mať rád.
26.
Je treba byť si trochu podobní,
aby sme si rozumeli,
ale byť trochu rozdielni,
aby sme sa milovali.
27.
Kiež je nám Boh milostivý
a dá nám požehnanie,
kiež nad nami rozjasní svoju tvár.
28.
Keď Ti bude najhoršie, som tu a pomôžem Ti.
Keď budeš plakať, som tu a požičiam Ti úsmev.
Keď budeš chcieť zomrieť, som tu a donútim Ťa žiť!
29.
... a všetko začalo tým, že si jedného dňa
zobral moje ruky do svojich...
30.
Manželstvo je tichý prístav,
do ktorého vplávajú šťastné lode.
31.
Tu som náhle videl,
že môžem pre druhého niečo znamenať,
už iba tým, že tu som,
a že ten druhý je šťastný,
pretože som u neho.
Je to niečo, pre čo ide žiť.
32.
Beriem si Teba takého, aký si
a takú, aká si.
Beriem si Teba s Tvojimi požiadavkami,
s Tvojimi chybami
a s celým Tvojím životným zákonom.
Si to, čo si. A tak Ťa milujem.
33.
Dva nie je dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
34.
Manželstvo je plné starostí a tŕnia,
ale nesie ovocie, ktoré sa inde nenarodí.
35.
Keby neexistovali optimisti,
neexistoval by stav manželský.
36.
Ak si chcete udržať blízkeho človeka,
nikdy ho nepovažujte za samozrejmosť.
37.
Slnko nech svieti, kde sme my.
38.
Nemiluje ten, kto nemiluje stále.
39.
Rozostrel som svoje sny
pod Tvoje nohy,
našľapuj ľahko, pretože
šliapeš po mojich snoch.
40.
Keď prísaha naše srdcia spojí
a tichá pieseň z chóru zanôti,
my navždy zostaneme svoji.
Ty môj a ja Tvoja do smrti.
41.
Do prsteňov našich
vrytý bude deň,
kedy spoločným áno
naše manželstvo bude uzatvorené.
42.
Kúzlo šťastia nespočíva
v bohatstve ani v kráse,
ale v harmónii dvoch sŕdc,
ktoré patria k sebe.
43.
... budeme šťastní,
pretože chceme byť šťastní ...
44.
Kyticu fialiek, medzi ne sedmokrásku,
kladiem Ti na srdce, že beriem vážne Tvoju lásku.
45.
Milovať, znamená žít
život toho, koho miluješ.
46.
Dobré i zlé, čo život dá nám,
chcem s Tebou znášať.
47.
Podaj mi ruku moja milá,
podaj mi ruky svoje obe,
som rád, že si sa mi tak zaľúbila
a že som sa zaľúbil tiež ja Tebe.
48.
Dnes dávam Ti ruku svoju
a prosím o tú Tvoju,
spojíme naše životy
a pôjdeme cestou spoločnou.
49.
Odo dneška nie ja,
nie Ty - ale My
50.
Láska je ako dobrá pieseň
a pieseň zložiť ťažké je.
51.
Je ľahké povedať – „Mám Ťa rád.“
To dokáže aj dieťa.
Ťažšie však je vytrvať a povedať – „Vážim si Ťa.“
52.
Oženiť sa znamená zdvojnásobiť
svoje povinnosti a na polovinu
obmedziť svoje práva.
53.
... a motto, mi píše sám život ...
54.
... a motto, nech nám napíše sám život ...
55.
Nie ilúzie. Nie sny.
Pretože život je ťažký,
preto Ťa chcem.
Či môže niečo krajšie byť,
než Teba milovať a s Tebou žiť.
56.
Iba ten, kto vie celou svojou
bytosťou milovať každodennosť,
kto pozná krásu najvšednejších
malých činností, iba ten vie
milovať a oceniť krásu.
57.
Láska nie je iba brať, ale aj dávať.
To nie je iba vodiť sa za ruku,
ale predovšetkým vedieť podať si tú ruku
jeden druhému v pravú chvíľu.
58.
Až tiché áno z pier Ti splynie,
pieseň svadobná nám bude znieť,
ver, že láska moja Ti navždy zostane,
len s Tebou chcem stále žiť.
59.
Milovať znamená bojovať
s prekážkami v sebe samom i okolo seba.
60.
Čo krajšie môže byť než jeden pre druhého žiť,
čo krajšie snáď než jeden druhého mať rád.
61.
Najväčším šťastím je môcť žiť
pre to, pre čo sme ochotní zomrieť.
62.
Najväčšie šťastie je,
keď človek vie, prečo je šťastný.
63.
Dobre žiť, znamená nežiť pre seba.
64.
Láska je najhlbšie poznanie.
65.
Milovať znamená
v šťastí druhého
nachádzať šťastie vlastné.
66.
My sme spoznali lásku,
akú má Boh k nám
a uverili sme v ňu.
67.
Keby sme čakali
na stretnutie s ideálom,
strávili by sme celý život v čakaní.
68.
Z ničoho sa nedá robiť veda,
ani z vedy nie,
a už vôbec nie zo života.
69.
Život je plný krás pre toho,
kto ich hľadať vie.
Život je plný šťastia pre dvoch,
ktorí si porozumejú.
70.
Nie je už mojím cieľom hľadať,
čo by sa mi páčilo,
ale ľúbiť sa tomu,
koho sme si vybral.
71.
Žiť pekne znamená nežiť pre seba.
72.
Choď s tým, kto Ťa má rád.
73.
Milovať a milovaný byť
je najväčšie šťastie na svete.
74.
Lepšie je byť smutný s láskou,
než byť veselý bez nej.
75.
Milujem život, pretože mi dal Teba,
milujem Teba, pretože si môj život.
76.
Milujem život, lebo mi dal Teba.
Milujem Teba, lebo si môj život.
77.
Je niečo krajšie než láska,
ktorá nám srdce spútala
a slovo, ktoré vyslovil si,
aby som Tvoja zostala.
78.
Usmej sa láska napríklad slzami,
keď meno vpísali sme k menu,
my dnes to zlaté slnko nad nami
vzali sme do dvoch našich prsteňov.
79.
Manželstvo je pokus
a každý pokus má svoju cenu.
80.
Boli sme dvaja a mali
iba jedno srdce.
81.
Len život, ktorý žijeme
pre druhého, stojí za to.
82.
Ľudia nežijú tým, že sa o seba starajú,
ale tým, že je v nich láska.
83.
Sľubujem, že Ti zachovám lásku, úctu
a vernosť, že Ťa nikdy neopustím
a že s Tebou ponesiem všetko dobré
i zlé až do smrti.
K tomu nech mi pomáha Boh. Amen.
84.
Keď zaznie áno obidvoch nás
a z orgánu tichá melódia,
sľuby nám splynú v jeden hlas:
som Tvoj a Ty si navždy moja
na celý život, nie na čas.
85.
Láska nad všetkým víťazí.
My jej podliehame.
86.
Spoločnou cestou chceme ísť,
odpúšťať, veriť, radi sa mať.
87.
Mať niekoho rád často znamená viac, ako ho milovať.
88.
Láska sa nedá rozdeliť...
89.
Poď živote, ako ľahký vánok s nami,
ukáž nám cestu, krásu, osud svoj,
my cítime sa spolu šťastní,
ja chcem byť iba Tvoja,
ja chcem byť iba Tvoj.
90.
My našli sme sa ...
snáď neskoro ...
a predsa nebu vďaku,
že sme sa vôbec našli,
za každý okamih.
91.
Milovať neznamená iba mať rád,
Milovať je veriť a pravdu poznať,
Milovať je odpustiť
a znovu podať ruky,
Milovať je rozdeliť dušu aj srdce...
92.
Milujem a chcem Ťa stokrát viac.
V slzách, smiechu, trápení i šťastí,
deliť sa s Tebou o všetko v každý čas,
aby, až raz na vlasy nám padne sneh,
mohli sme si povedať - život bol krásny.
93.
Láska znamená darovať srdce, dušu tiež,
zrazu nevedieť nič, len, že miluješ.
Miluješ a ktosi miluje TEBA,
daruješ lásku, daruješ SEBA.
94.
Kto by vo svete vynašiel hlas,
ktorý lásky moci ubráni?
Ona nepozná miesta, čas,
každého si ona podmaní.
95.
Moje srdce, vták divočiny,
našlo si nebo v Tvojich očiach.
Sú kolískou rána, kráľovstvom hviezd.
Piesne sa mi stratili v ich hlbinách.
Kiež vzlietnem do toho neba,
do jeho sladkej nesmiernosti.
Kiež preniknem jeho oblaky
a rozprestriem krídla v jeho slnečnom jase...
96.
Ako je koráb pripútaný k molu,
ako je s ohňom spojený dym,
budem ja s Tebou, budeme spolu.
Ty si moja láska, ja to viem.
Ako sú v lete na lúkach kvety,
ako je s ohňom spojený tieň,
budem ja s Tebou,
budeme spolu navždy žiť.
97.
S láskou a so zmyslom pre humor má nádej každé manželstvo.
98.
Láska uvádza všetko do pohybu.
99.
Milovať niekoho znamená zostarnúť s ním.
100.
Hnev sa neprekoná hnevom, ale pravou láskou.
101.
Čo je sladšieho, než mať niekoho,
s kým máš odvahu hovoriť o všetkom tak,
ako so sebou?
102.
Pre lásku nie je dôležité,
aby sa ľudia k sebe hodili,
ale aby spolu boli šťastní.
103.
Bež za šťastím a nečakaj a teš sa s ním...
104.
Kto miluje, má stále plné ruky práce.
105.
Láskou človeka k človeku sa otvára
brána nebeská dokorán.
106.
Keď kvôli Tebe všetko opúšťam,
budeš mi všetkým?
107.
Láska je pravým šťastím človeka,
láska je najkrajší cit,
spoznali sme sa, zaľúbili,
viac nemôžeme bez seba žiť.
108.
Životom mienime spolu svorne kráčať,
radosť aj bolesť, všetko spolu znášať.
Dvom srdciam vo svete je ľahšie,
do smrti verní byť, to je to najdrahšie...
109.
Každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky.
Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.
110.
Sme mladí, na lásku právo máme,
že lásku svoju nezradíme, dnes prisaháme.
111.
Že ľúbime sa, každý verí,
no chceme to aj na papieri
spečatiť navždy lásku našu,
tak držte palce ku sobášu.
112.
Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať,
lásku čo naveky nás bude hriať.
Láska tá odpúšťa, láska tá verí,
nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí.
113.
Nie, nesľubujem Ti veľa,
ani bohatstvo, ani kus modrého z neba,
avšak to, čo ja Ti dám, daj aj Ty mne.
114.
Manželstvo vyžaduje rád.
Je to najstarší a najkrajší rád,
ktorý založil a ktorému požehnal sám Stvoriteľ.
115.
Vo víre života som Ťa vyhľadala
a do rúk Ti dala život svoj,
staraj sa mi o neho láska moja,
veď to bude aj život Tvoj.
116.
Láska je nezvyčajné slovo,
láska je nezvyčajný jav,
láska je to, čo bude, bolo a je.
Láska je proste naj.
117.
Keď miluješ, tak miluj.
Keď nenávidíš, tak nenáviď.
Ale nikdy nerob obidve veci naraz,
lebo z lásky môže vzrásť nenávisť
a z nenávisti láska.
118.
Netrhajte motýľom krídla, pretože oni potom plačú,
nešliapte po kvetoch, pretože kvety krásne voňajú,
nezabíjajte lásku, pretože láska je krehká
ako tie krídla a hlavne nezabíjajte ľudí,
pretože ľudia sa majú radi.
119.
Keď dve srdcia lipnú k sebe
a ich tlkot dostal spád,
Ty rozumieš mne, ja zasa Tebe,
Ty ma máš rada, ja Ťa mám rád.
120.
Milovať neznamená mať rád.
Milovať je veriť, srdce darovať.
Milovať je zradiť a znovu podať ruku
milovať je rozdeliť v srdci dušu.
121.
Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.
122.
Milujem Ťa viac ako včera a menej ako zajtra.
123.
Správne vidíme len srdcom.
To, čo je dôležité, oči nevidia.
124.
Len keď sme spoznali lásku,
vieme čo nám v živote chýbalo.
125.
Poéziou života je láska.
126.
Od dnešného dňa nie Ja a Ty, ale My.
127.
Najväčším šťastím človeka je,
že môže žiť pre toho,
pre koho bol ochotný umrieť.
128.
Ako môžu povedať, že nepadá dážď, keď existujú oblaky?
Ako môžu povedať, že listy nelietajú, keď existuje vietor?
Ako môžu povedať, nezamiluj sa, keď existuješ TY?
129.
Skutočná láska je umenie nájsť vo svete niekoho,
s kým si rozumieš lepšie než sám so sebou.
130.
Láska nás zviedla, láska nás spojí,
v láske a vernosti zostaneme svoji.
131.
Láska – to je nadanie pre pokoru a odpustenie.
132.
Láska neodpustí alebo nič, alebo všetko.
133.
Choď za šťastím a nečakaj a teš sa s ním...
134.
Láska uvedie všetko do pohybu.
135.
V okamihu lásky všetko trvá večne a nič viac neexistuje.
136.
Kto miluje, nie je už sám.
137.
Našej lásky mladá loď do manželských vpláva vôd.
Na palube dvaja ľudia čo sa veľmi, veľmi ľúbia.
Stačí kurz si zvoliť správne, navždy spolu, to je hlavné.
Vo vzduchu bude vôňa kvetov, keď povieme všetkým jednou vetou
to, čo my dvaja už dávno vieme:
Že bláznivo sa milujeme!
138.
Sme dvaja. Dvaja na všetko
- na lásku, na život,
na boj i bolesť
a na hodiny šťastia.
Dva na výhry a prehry
na život i na smrť – dvaja.
139.
Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia,
lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.
140.
Odkedy Ťa poznám, strhávam sa zo sna.
Nedáš mi spať, keď zisťujem, že Ťa mám strašne rád.
141.
Aj keď sa tváriš, že ma nevidíš,
aj keď sa robíš, že ma nepočuješ...
Som stále tu, som vzduch, ktorý dýchaš,
vetrom, ktorý povieva a myšlienkou,
ktorú máš v hlave...
142.
Som to peklo v Tvojej duši,
som ten smäd, čo Ťa suší,
som Tvojho srdca prázdnota,
tak už toľko neváhaj
a zapoj ma do svojho života.
143.
Osud nám šťastie dal
a my sa budeme brať,
ďakujeme všetkým priateľom,
ktorí nám budú blahopriať.
144.
Pravá láska je stav,
v ktorom človek cíti
osudovú potrebu byť neustále
s milovanou bytosťou.
145.
Len jednu túžbu mám, byť večne s Tebou
a nepoznať žiaľ a klam,
len bozky Tvoje cítiť na perách,
ak večer k spánku budeš sa brať,
spomeň si že Ťa má niekto rád.
146.
Akokoľvek sa snažíš
hrať v živote podľa pravidiel,
nakoniec zistíš, že tí,
čo podľa pravidiel nikdy nehrajú,
sú šťastnejší ako ty.
147.
Láska má veľa podôb, ale Ty si tá najkrajšia.
148.
Niet iného lieku na lásku ako viac lásky.
149.
Láska je ako motýľ. Čím viac sa zaženieš,
tým viac Ti uniká, ale keď ho necháš voľne lietať,
sadne na Teba, keď to najmenej čakáš!
150.
Ja za to nemôžem, ale žiť bez Teba nemôžem.
Srdce mi trhá, keď Ťa nevidím
a láskou prekvitám, keď som s Tebou.
151.
Tým, čo k sebe patria stačí aj krátka chvíľa na to,
aby medzi nimi vykvitla láska.
152.
Láska je ako ruža na kraji strašnej priepasti.
Je treba veľa odvahy, aby si ju odtrhol.
153.
Zapamätaj si, že život je príliš krátky na to,
aby sme svoju veľkú lásku nechali odísť!
Tak ma zastav...
154.
Nič iné si už nežiadam,
než len to, čo nás spojilo,
aby zostalo medzi nami neporušené navždy.
155.
Keď snívam svoj nádherný sen, tak o Tebe len.
Keď môžem mať najkrajší deň, tak s Tebou len.
Keď milovať niekoho smiem, tak Teba len.
156.
Muž a žena sú dve noty,
bez ktorých struny ľudskej duše
nevydajú správny a plný akord.
157.
Chcem Ťa naučiť ľúbiť, ty ma nauč to isté.
Naučím Ťa šťastiu, Ty ma uč, čo je šťastie.
Naučím Ťa plakať mojimi očami,
Ty ma nauč smiať sa Tvojimi ústami.
Daj mi seba kúsok a ja Ti dám zvyšok seba,
Ty budeš ľúbiť zvyšok a ja kúsok Teba.
158.
Dožiť sa radostí,
kvitnúceho rána a sláviť svoje výročie
v kruhu svojej rodiny, je zázrak milosti,
najkrajší dar Pána.
159.
Ak ma spútaš láskou,
budeme sa navzájom potrebovať.
Pre mňa budeš jediná na svete.
A ja budem jediný na svete pre Teba.
160.
Všetko, čo v živote chceme, má svoju cenu.
Platíme za to, že chceme veci zlepšiť,
alebo za to, že ich necháme tak,
ako sú, jednoducho za všetko.
161.
Len to je stratené, čoho sa vzdáme!
162.
Život je krásny, ak vieme, pre koho žijeme.
163.
Nie v tom, že sme milovaní,
ale v tom, že milujeme, je naše šťastie.
164.
Život nie je cesta posypaná ružami,
život je skúška posypaná slzami.
165.
Je ťažké milovať niekoho, kto o tom nevie.
No ťažšie je milovať niekoho, čo o to nestojí.
166.
Úsmev mi nemôžete zakázať,
ako nemôžete zakázať slnku, aby žiarilo.
167.
Až Ti bude v živote najhoršie,
otoč sa čelom k slnku a všetky tiene padnú za Teba.
168.
Životu nemusíte rozumieť...
Život si treba prežiť...
169.
Ak chceš nájsť správnu lásku,
najprv hľadaj správneho človeka.
170.
Život je komédia pre tých,
ktorí myslia a tragédia pre tých, ktorí cítia.
171.
Život je len hra, ktorú sme nezačali,
ale dokončíme ju.
172.
Život je len hra, ktorú som ešte nezačal ...
... ale dohrám ju až do konca.
173.
Červená ružička na vode pláva,
nezabudnite, že život nám lásku dáva.
174.
Úsmev stojí menej ako elektrina
a pritom dáva viac svetla...
175.
Život miluje len jedenkrát,
len jednu lásku máš,
a preto si rozmysli,
komu svoje srdce dáš.
176.
Srdce človeka je ako pohár,
do ktorého sa nalievajú emócie a spomienky.
No keď sa preplní, staršie sa vylejú slzami,
aby vzniklo miesto pre nové.
177.
Teš sa zo všetkého, čo príde, pretože raz nepríde nič...
178.
Aj zo zhnitého jablka môže vyrásť kvitnúca jabloň.
179.
Nie je umenie vedieť sa smiať,
ale vedieť iných rozosmiať.
180.
Miluj v noci, miluj vo dne,
veď Slovákov treba hodne.
181.
Nič nie je nemožné,
ale možné je iba to,
čo dostatočne chceme.
182.
Láska neotáča svetom.
Láska je to, prečo sa oplatí
na tom kolotoči zviesť.
183.
Nikdy nestretneš niekoho dokonalého,
ale niekoho kto sa k Tebe dokonale hodí.
184.
Si moje slnko, si môj deň,
si môj najkrajší sen...
185.
Keď miluješ, nie je čo riešiť.
186.
Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť.
187.
Verím v lásku, verím v silu
a moc prítomného okamihu.
188.
Láska je ako matematika,
ak ju nezopakuješ, prestávaš jej rozumieť.
189.
Moje srdce sladko spalo,
pokiaľ Teba nepoznalo,
ale teraz nespí,
pretože len na Teba myslí.
190.
Láska je šťastie, láska je hriech.
Láska je choroba, čo musíme zniesť.
Lásku netreba ničiť, ale rozširovať,
ale len pre niekoho, koho chceme milovať.
191.
Láska je najlepšia, ak príde nečakane.
Veď nečakané veci sú zvyčajne najkrajšie.
192.
Kto vzal bozk a nevezme všetko,
zaslúži si, aby stratil aj to, čo získal.
193.
Prekážky Vás nemôžu zastaviť.
Problémy Vás nemôžu zastaviť.
A predovšetkým, iní ľudia Vás nemôžu zastaviť.
Len Vy môžete zastaviť sami seba.
194.
Pokiaľ človek nie je zberačom mušlí,
lovcom kožušinovej zveri alebo zlatokopom,
je v dnešnej dobe prakticky nemožné,
aby sa sám, bez pomoci, stal úspešným.
195.
Úplne oceniť človeka dokážu len tí,
ktorí sa mu vyrovnajú, alebo tí,
ktorí stoja vyššie ako on.
196.
Kto víno má a nepije, kto hrozno má a neje,
kto ženu má a nemiluje, kto sa zábave vyhýba,
na toho zoberte bič a palicu, to nie je človek, ale vôl.
197.
Nedá sa žiť príjemne, ak sa nežije múdro,
čestne a spravodlivo, a nedá sa žiť múdro,
čestne a spravodlivo, ak sa nežije príjemne.
198.
Život je ako bumerang.
Naše myšlienky, činy a slová sa k nám skôr
či neskôr vrátia s úžasnou presnosťou.
199.
Zlá správa je tá, že čas letí.
Dobrá správa je tá, že vy ste pilot.
200.
Okamihov v živote je mnoho,
no správnych ľudí len pár.
201.
Talent je odvaha začínať stále odznovu.
202.
Verím v lásku, verím v silu v moc prítomného okamihu.
203.
Vzťah bez dôvery je ako auto bez benzínu.
Môžeš v ňom ostať, ale nikam sa nedostaneš.
204.
Láska je život, láska je sen,
láska je človek, ktorého chcem.
205.
Chcem žiť tam, kde sme len TY a JA.
Chcem žiť tam, kde sa láska nezabíja.
Chcem s Tebou prežiť všetky obdobia,
chcem s Tebou prežiť všetko čo sa dá.
206.
Láska sa začína tam,
kde sme schopní prestať myslieť na seba
a ochotní vykonať niečo pre druhého,
čo nás niečo stojí.
207.
Odkiaľ máme život? Z lásky.
Bez čoho by sme boli stratení? Bez lásky.
Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska.
208.
Nie je v moci človeka vyhnúť sa chybám.
Múdry si však zo svojich chýb a omylov.
Zober si z nich ponaučenie do budúcnosti.
209.
Naše cnosti a naše vady sú neoddeliteľné ako sila a hmota,
keď ich oddelíte, človek prestane existovať.
210.
Cieľom cesty človeka nie je miesto,
ale nový spôsob videnia vecí.
211.
Človek má ísť tak ďaleko, kam až dovidí a vždy,
keď tam dorazí, uvidí stadiaľ ešte ďalej.
212.
Čokoľvek si ľudská myseľ dokáže predstaviť
a čomu dokáže uveriť, to môže aj dosiahnuť.
213.
Keby sme sa vytrvalo a pohotovo venovali tomu málu,
čo vieme urobiť, čoskoro by sme s prekvapením zistili,
ako málo je toho, čo nedokážeme.
214.
Myslím, že som nešiel tam, kam som chcel,
no myslím, že som došiel tam,
kde som chcel byť.
215.
Prítomnosť je jedinou večnosťou.
216.
Život je hra... Je len na tebe ako ju budeš hrať.
217.
Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení,
ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.
218.
Každá práca trvá tak dlho,
koľko času je na ňu k dispozícii.
219.
Kto žije prítomnosť,
spôsobom plánovania budúcnosti,
akoby stále žil v minulosti.
220.
Ľudia sa menia, myšlienky sa menia,
známe miesto sa časom mení.
Ale spomienky zostávajú.
221.
Človek má za to, že musí byť starý, aby bol múdry.
V podstate ale má človek
s pribúdajúcimi rokmi čo robiť,
aby sa udržal tak múdry aký bol.
222.
Niekedy sa tak dlho vŕtame v minulosti,
až zabúdame na to,
že prítomnosť nám uteká pomedzi prsty.
223.
Niečo chcem najviac na svete.
Viete čo to je?
Chcem vrátiť čas o pár rokov dozadu.
224.
Tajomstvo úspechu v živote nie je práca,
ktorá sa nám páči, ale hľadanie zaľúbenia
v tom na čom pracujeme.
225.
Pravé je len jedno, pravdepodobné mnohé,
falošné nemá hraníc.
226.
Každý človek má dosť svojich starostí,
ale aj tak sa vždy usmieva na priateľov.
227.
Ak chceš byť šťastný, vedz,
že to záleží len od Teba.
228.
Tam kde prinášaš úsmev a radosť do života,
robíš najkrajšiu vec na svete.
229.
Miesto pre šťastie je tu,
čas byť šťastný je teraz,
spôsob, ako byť šťastným
je robiť šťastnými druhých.
230.
Poď, pôjdeme až na kraj sveta,
nejdú tam trasy autostrád.
Budeme chodiť, behať, lietať
budem Ťa normálne mať rád.
231.
Tak dotýkam sa Ťa slovom,
na papieri daným, aby zaželal
som veľa šťastia a zdravia tým,
ako starostlivo s láskou
vyberal som slová pre Teba,
nech splnia sa Ti tajné
sny vždy a znova.
232.
Hovorili, že každá cesta niekam vedie.
Hovorili, že hory sú vysoké až po mraky.
Hovorili, že všetky bolesti raz prejdú.
Hovorili, že svet je plný zázrakov.
Kto to ale tvrdil?
Kto si za tým stál?
Musel byť blázon alebo zamilovaný.
233.
Láska je šťastie,
ktoré si dávame navzájom.
234.
V živote je možné stretnúť sa tisíckrát a nenájsť sa.
Ale je možné stretnúť sa raz a nájsť sa navždy.
235.
... už mi dávno nie je tridsať rokov,
už mi nie je ani tridsať päť ...
236.
... už mi dávno nie je štyridsať rokov,
už mi nie je ani štyridsať päť ...
237.
... už mi dávno nie je päťdesiat rokov,
už mi nie je ani päťdesiat päť ...
238.
... už mi dávno nie je šesťdesiat rokov,
už mi nie je ani šesťdesiat päť ...
239.
Nie je dôležité kto si, kam kráčaš
alebo koľko toho máš.
Dôležité je, akých ľudí máš po svojom boku.
240.
Nesnívaj svoj život, ale ži svoj sen ...
... a keď chceš realizovať svoje sny,
tak sa stačí zobudiť.
241.
Nie je dôležité koľko rán za život schytáš,
ale koľko prehier vydržíš.
242.
Strach je najhoršia vec,
ktorá ti bráni robiť veci, ktoré chceš.
243.
Najkrajšie umiera konár,
ktorý sa láme pod váhou vlastného ovocia.
244.
Nech sa deje čokoľvek, nikdy to nestojí za hádky,
lebo to je len strata ďalšieho kúska zo života.
245.
Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda.
Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie.
Pokiaľ uspejete trikrát,
tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.
246.
Nie je dôležité kde si, podstatné je kto si.
Nezáviď ľuďom krok pred Tebou,
nesmej sa ľuďom krok za Tebou.
Raduj sa s Tými, ktorí kráčajú s Tebou ...
247.
Nerozoberaj, lebo to rozoberieš
a potom už nedáš do kopy.
248.
Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom.
Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.
249.
Kde jedia jedz, kde pijú pi,
kde sa učia nezavadzaj!
250.
Dobre vidíme iba srdcom.
To hlavné je očiam neviditeľné!
251.
Nikdy neposudzuj človeka,
pokiaľ ho nepoznáš osobne.
252.
Šťastie je ako snehová vločka.
Myslíš, že ju máš a ona sa Ti v ruke rozplynie.
253.
Minulosť je preč a zajtrajšok je vzdialený zas,
jediné, čo máme je len dnešný čas.
254.
Vo chvíli, keď stratíš sebadôveru,
vydávaš pevnosť nepriateľovi!
255.
Nejestvuje nič skutočne cenné,
čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.
256.
Najviac času strácame tým,
že by sme chceli získať čas.
257.
Učíme sa pre život, nie pre školu.
258.
Každý deň je malým životom.
259.
Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej.
260.
Ži tak, aby sa Tvoji priatelia začali nudiť, až zomrieš...
261.
Berme si z minulosti oheň, nie popol!
262.
Život je krásnejší, než sme sa odvážili snívať!
263.
Keď nemáme úspešnú minulosť,
nie je to dôvodom k tomu,
aby sme nemali úspešnú budúcnosť!
264.
Rastieme iba vtedy,
keď sa snažíme dostať ďalej,
než sú hranice toho, kde už stojíme.
265.
Vesmír je guľa, ktorej stred je všade,
ale obvod nikde.
266.
Budúcnosť patrí tomu,
kto verí v krásu svojich snov.
267.
Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť.
Neuspieť nie je hanba.
Hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova.
268.
Keď bola výrobným prostriedkom pôda,
štáty o ňu bojovali.
Dnes sa vedie zápas o talentovaných ľudí.
269.
Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu.
270.
Vo všetkom sa mením ľahko s ľahkosťou.
271.
Životu je možné porozumieť
len dozadu – ale žiť sa musí dopredu.
272.
Jeden čaká, že sa doba zmení.
Iný pevne ju chytí a hneď jedná!
273.
Ste taký ako je vaše myslenie!
274.
Najlepším liekom na hnev je čas.
275.
Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba človek,
hoci má na to najmenej dôvodov.
276.
Najmenej sa boja smrti tí,
ktorých život má najväčšiu cenu.
277.
Humor je jedným z prvkov génia.
278.
Nebuď smutný, veď zajtra bude horšie !!!
279.
Môžu ťa zabiť, zbiť, zavrieť, o všetko obrať,
ale to čo más v hlave ti nikto nemôže zobrať.
280.
Netreba byť vždy jednotkou,
lebo jednotka je blízko nuly ...
281.
Zdravie nie je všetko, ale bez neho nie je nič.
282.
Ak si na dne, jediná cesta vedie nahor.
283.
Najväčším prejavom múdrosti
je nepretržite dobrá nálada.
284.
Nikdy nestrať svoju tvár,
nech sa bude zdať komukoľvek akákoľvek.
285.
Nie je umenie nájsť dokonalého človeka,
ale nájsť človeka,
ktorého vidíme ako dokonalého.
286.
Nejde o to, že by o to išlo,
ale ide o to, že keby náhodou
o niečo išlo, aby sme vedeli o čo ide.
287.
Neplač, že zapadlo slnko,
lebo slzy ti zabránia vidieť hviezdy.
288.
Umenie žiť, nie je umenie hrať
s dobrou kartou, ale umením vyhrať so zlou.
289.
Láska a nenávisť sú sestry
- kde je jedna, tam príde aj druhá
a potom spolu odídu.
290.
Ak chceš mať radosť z dobrých skutkov,
tak ich konaj potajomky a ľutuj,
ak sa o nich niekto dozvie.
291.
Som taká, aká som a nie taká,
aká by som podľa ostatných mala byť.
Je to ich omyl, nie moje zlyhanie!
292.
Nie som povinná byť taká,
aká by som podľa ostatných mala byť.
Je to ich omyl, nie moje zlyhanie!
293.
Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane,
večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce.
294.
Vždy choď za svojím cieľom a nikdy sa nevzdávaj.
Dokáž všetkým, že to dokážeš!
295.
Nikdy nerob chyby, ktoré neskôr oľutuješ!
296.
Moje životné motto je: mať motto.
297.
Nikto učený z neba nespadol,
ale hlupákov ako keby zhadzovali...
298.
Rany, ktoré nedokážeme vyliečiť sami,
často vylieči čas.
299.
Mnohí ľudia sa podobajú počítačom.
Nikdy sa nemýlia. Sú len zle naprogramovaní.
300.
Keď ti život bude chcieť zobrať hocičo ...
nedaj sa a bojuj o to!! Máš šancu to vyhrať!!
301.
Nebyť milovaný, je smola,
ale nemilovať, to je nešťastie.
302.
Čas nemôžete vrátiť späť.
Môžete však znova natiahnuť hodiny.
303.
Život nie je vždy jednoduchý
a už vôbec nie je vždy fér.
Bez prekážok by bol však nudný a všedný.
304.
Z fľaše vína letí zátka, je tu moja päťdesiatka,
nalejem do pohárov, cinknem hranou
a všetky starosti dnes pôjdu stranou.
305.
Ďakujem politikom za ten dar,
že som sa môjho výročia dožiť smel.
306.
Ďakovať politikom za ten dar,
že k narodeninám došiel som.
307.
Úplatky neberiem, ale cukríky ľúbim.
308.
Úplatky neberiem, ale cukríky zoberiem.
309.
Najväčším pokladom na Zemi
je zdravie a rodina.
310.
Je ťažké byť hlúpym,
lebo je veľká konkurencia.
311.
Až sa jeden krásny deň na črepy
rozbije tvoj životný sen,
neplač, nezatínaj päste,
veď vieš, že črepy prinášajú šťastie.
312.
Peniaze sú koreňom všetkého zla,
ale človek potrebuje nejaké korene.
Práca je záhradkou života,
ale peniaze sú vodou,
čo ju udržuje zelenou.
313.
Tvoja budúcnosť závisí na tom, čo si vysnívaš.
Tak nestrácaj čas a choď spať!
314.
Tajomstvom úspechu je slušnosť a úprimnosť.
Akonáhle sa ich zbavíte, tak dosiahnete všetkého.
315.
Nesnívajme svoj život, ale prežime svoje sny...
316.
Nikdy nepi, keď šoféruješ! Mohol by si rozliať víno...
317.
Kto vie, robí to. Kto to nevie robiť, učí to.
Kto to nevie učiť, riadi to.
318.
Odvážny chce ísť vždy dopredu,
ale len múdry vie, ktorým je to smerom.
319.
Päťdesiatka nie je staroba,
i keď sa tak mladším môže zdať.
320.
Usiluj sa, aby si mal to, čo miluješ,
inak budeš nútený milovať to, čo máš.
321.
Múdrosť spočíva v tom, že si nemyslíme,
že vieme to, čo nevieme.
322.
Skutočným zdrojom poznania je omyl.
323.
Nezavrhuj tých, ktorí ti nerozumejú.
Zavrhuj tých, ktorí ti nechcú rozumieť.
324.
Človek nie je ani tak zraňovaný tým, čo sa mu stane,
ako skôr tým, aký má k tomu postoj.
325.
Oslavovanie je vďaka za všetko,
čo vám život prináša.
326.
Podstatou lásky nie je to,
že sa pozeráme jeden na druhého,
ale že sa pozeráme rovnakým smerom.
Posledná aktualizácia: 7.4.2019
Vrátiť späť hore