Rôzne druhy oznámení a pozvánok

Kliknite na niektoré farebné okienko pre zobrazenie všetkých pozvánok alebo oznámení
Pozvánky na oslavu pre dospelých (OSL)
!! aktualizované 7.3.2019 !!
Tu nájdete rôzne typy pozvánok pre životné výročia a oslavy pre dospelých. Nachádzajú sa tu aj pozvánky na oslavu jubilejných a okrúhlych výročí. Na jednotlivých stránkach s pozvánkami pre dospelých je náhľad samotnej pozvánky, menoviek na stôl a poštových obálok s potlačou alebo bez potlače. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Ponúkam aj možnosť vytvoriť aj pozvánku na oslavu podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate kliknutím na FAQ hore v hlavnej lište.
     
Pozvánky na oslavu pre deti / Detské pozvánky na oslavu (OSD)
!! aktualizované 7.3.2019 !!
Tu nájdete rôzne typy detských pozvánok s rôznymi grafickými vzormi. Detské pozvánky sú väčšinou s rozprávkovým motívom, čiže s rozprávkovými hrdninami a postavičkami. Na jednotlivých stránkach s detskými pozvánkami je náhľad samotnej pozvánky, poštových obálok s potlačou alebo bez potlače a grafiké rámiky. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Detské pozvánky je možné medzi sebou kombinovať, vymieňať obrázky a texty z iných pozvánok. Vytvorím aj detské pozvánky na oslavu podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate v menu vo FAQ.
     
Svadobné oznámenia pre poštové obálky rozmeru C6 (162x114mm) (OSV)

Tu nájdete menšie svadobné oznámenia väčšinou rozmerov 13x9 a 15x10 centimetrov, do ktorých je možné vkladať aj vaše fotografie (budúcej nevesty a ženícha). Taktiež tu nájdete kompletný servis k svadobným oznámeniam. Na jednotlivých stránkach je k dispozícii náhľad samotného svadobného oznámenia, pozvánky k svadobnému stolu, ďakovnej kartičky, etikiet na svadobné vínko alebo pálenku, menoviek na stôl, svadobné menu a poštových obálok s potlačou alebo bez potlače. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Svadobné oznámenia je možné medzi sebou kombinovať, vymieňať obrázky a texty z iných oznámení. Je možnosť vytvoriť aj jednoduché svadobné oznámenie podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate v menu vo FAQ.
     
Svadobné oznámenia pre poštové obálky rozmeru DL (220x110mm) (OSW)

Tu nájdete väčšie svadobné oznámenia väčšinou rozmerov 18,5x10 centimetrov, do ktorých je možné vkladať aj vaše fotografie (budúcej nevesty a ženícha). Taktiež tu nájdete kompletný servis k svadobným oznámeniam. Na jednotlivých stránkach je k dispozícii náhľad samotného svadobného oznámenia, pozvánky k svadobnému stolu, ďakovnej kartičky, etikiet na svadobné vínko alebo pálenku, menoviek na stôl, svadobné menu a poštových obálok s potlačou alebo bez potlače. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Svadobné oznámenia je možné medzi sebou kombinovať, vymieňať obrázky a texty z iných oznámení. Je možnosť vytvoriť aj jednoduché svadobné oznámenie podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate v menu vo FAQ.
   
Oznámenia o narodení dieťaťa (OND)

Tu nájdete rôzne typy oznámení pri narodení alebo ešte aj nenarodení dieťaťa. Na jednotlivých stránkach s oznámeniami je náhľad oznámenia, pozvánky k slávnostnému stolu, poštových obálok s potlačou alebo bez potlače a grafických rámikov. Oznámenie je možné objednať ešte aj pred narodením dieťaťa. Namiesto konkrétnych údajov bude vybodkovaná časť, do ktorej si doma fixou ručne vpíšete potrebné údaje. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Vytvorím aj oznámenia o narodení podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate v menu vo FAQ.
     
Pozvánky na krst a prvé sväté prijímanie (PSK)

Tu nájdete rôzne typy pozvánok na krst a na prvé sväté prijímanie. Krst je prvá sviatosť, v ktorej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Prvé sväté prijímanie sa slávi vtedy, keď sa dieťa už samo od seba slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom. Na jednotlivých stránkach s pozvánkami je náhľad pozvánky, pozvánky k slávnostnému stolu, poštových obálok s potlačou alebo bez potlače a grafických rámikov. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Pozvánky je možné medzi sebou kombinovať, vymieňať obrázky a texty z iných pozvánok. Vytvorím aj pozvánky k vysväteniu podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate v menu vo FAQ.
     
Promočné oznámenia (PMO)

Tu nájdete rôzne vzory promočných oznámení. Na jednotlivých stránkach s promočnými oznámeniami je náhľad oznámenia, pozvánky na promočnú oslavu a poštové obálky s potlačou alebo bez potlače. Každá položka má svoj objednávací kód a podľa kódu aj objednávajte. Promočné oznámenia je možné medzi sebou kombinovať a vymieňať obrázky a texty z iných promočných oznámení. Vytvorím aj promočné oznámenie podľa vašich požiadaviek alebo vlastných návrhov. Viac informácii získate v menu vo FAQ.