Kontakt

Informácie

Všetky ceny uvádzané na stránke sú s DPH.
Vyhradzujem si právo údaje na stránke podľa potreby kedykoľvek aktualizovať.

Poštová adresa

Peter Bagin
Centrum I 41/104
01841 Dubnica nad Váhom

Nemám žiadnu prevádzku alebo predajňu.

Telefonický kontakt

mobil (O2): +421944615202

Internetové kontakty

email (informácie): info[at]pedrove-oznamenia[dot]sk
email (objednávky): objednavky[at]pedrove-oznamenia[dot]sk

Od februára 2016 nájdete túto stránku už aj na
odkaz do nového okna

Kontaktný formulár je do odvolania vypnutý. Pre komunikáciu použite email.

Pred zaslaním nejakej otázky si najskôr skontrolujte podstránku FAQ, či sa tam už na vašu otázku nenachádza odpoveď!
Tento kontaktný formulár slúži pre otázky, názory, pripomienky alebo pre upozornenie chyby na stránke. Neslúži na zasielanie objednávok!!!
Do kontaktného formulára vždy uveďte aj telefonický kontakt na vás, pretože nie raz sa stalo, že sa zadala emailová adresa s chybou.
Na všetky správy zaslané cez tento formulár odpovedám čím skôr, väčšinou okamžite po jej prečítaní.
Ak vám odo mňa nič nepríde do troch dní, tak si najskôr skontrolujte svoj priečinok SPAM, či nie je moja odoslaná pošta uložená tam.
Ak ani tam nenájdete odpoveď na vašu správu, tak ma už kontaktujte telefonicky.
Objednávky zasielajte cez objednávkové formuláre, cez ktoré získam všetky potrebné údaje na spracovanie vašej objednávky.

Vrátiť späť hore